Tietosuojaseloste – Privacy Policy

Tämä on yhdistetty tietosuojaseloste ja informaatioasiakirja, joka täyttää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 / EU) ja tietosuojalain vaatimukset.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 6. lokakuuta 2023.

Rekisterinpitäjä


Maketrade Oy

Y-tunnus: 3321202-6

https://maketrade.app


Yhteyshenkilö: Leevi Mäkikalli (info@maketrade.app)


Rekisterin nimi ja tietosisältö

Maketrade Oy:n asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri (”Käyttäjärekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta:


Yleinen tietojen käsittely

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka voidaan liittää tiettyyn henkilöön tai yritykseen. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen menettelytavat sekä käyttäjän oikeudet. Käyttäjärekisterissä olevien henkilötietojen käsittely noudattaa voimassa olevaa tietosuojalakia ja muita sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisten ohjeita henkilötietojen käsittelystä.


Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:

a) Käyttäjän rekisteröinti Maketrade Oy:n ylläpitämään palveluun


Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää Maketrade Oy:n Käyttäjärekisteriä käyttäjistä, jotka ovat ottaneet käyttöön Maketrade-palvelun tai rekisteröityneet käyttäjäksi maketrade.app-sivustolla.


Rekisteriä käytetään tai sitä voidaan käyttää Maketrade Oy:n markkinointiin, informointiin, laskutukseen, perintään, logistiikkapalveluihin, riitojen ratkaisuun, kohdennetun sisällön tarjoamiseen tai muihin Maketraden ja käyttäjän välisiin tarvittaviin viestintätarkoituksiin palvelujen tuottamiseksi ja toteuttamiseksi.


Tässä kohdassa (a) mainitut henkilöt tai yritykset viitataan tästä eteenpäin “käyttäjällä”.


b) Tietojen tallentaminen suostumuksen perusteella


Käyttäjältä pyydetään erikseen suostumus hänen henkilötietojensa käsittelyyn ja tallentamiseen, jos rekisteröinti ylittää edellä mainitut lait.


Seuraamukset tietojen saamatta jättämisestä Jos rekisterinpitäjä ei saa tietoja kohdista (a) ja (b), palvelujen käyttöä ei voida aloittaa tai jatkaa, tai muuta sopimusta tai oikeustoimea ei voida toteuttaa käyttäjän kanssa.


Tietojen käyttötarkoitus:


Käyttäjärekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • palvelujen tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä, riitojen ratkaisu ja asiakkaan transaktioiden tarkistaminen
 • kohdennettu mainonta
 • palvelujen analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä, markkinointi ja mainonta
 • rekisterinpitäjän ja muiden palveluihin liittyvien henkilöiden ja organisaatioiden oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja
 • muut vastaavat käytöt.
 • Käyttäjärekisterin tietosisältö


  Maketrade Oy käsittelee tietoja palvelun ja käyttäjärekisterin ylläpitämiseksi.


  Maketrade Oy käsittelee tai voi käsitellä seuraavia tietoja:


 • perustiedot käyttäjästä, kuten koko nimi, osoite, sähköposti, lempinimi, puhelinnumero, Y-tunnus, salasana,
 • ikä, sukupuoli,
 • tuote- ja tilaustiedot, ostokäyttäytymistiedot,
 • sijaintitiedot,
 • laskutus- ja perintätiedot,
 • rekisteröitymistä ja sopimussuhdetta koskevat tiedot, kuten käyttäjälle tarjotut palvelut, käyttöpäivämäärä, osto- tai myyntitarjouspäivämäärä, hyväksyntä, kauppasopimus, palkkio, postitus, myyjätiedot ja muut vastaavat tiedot,
 • valtuutustiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiin liittyvät valtuutukset ja kiellot,
 • kiinnostuksen kohteet ja muut käyttäjän antamat tiedot,
 • muut palveluihin liittyvät transaktiotiedot,
 • pankkitiedot,
 • vahvan tunnistautumisen tapauksessa etu- ja sukunimi, syntymäaika ja henkilötunnus,
 • mahdolliset reklamaatiot, vaatimukset ja palautukset,
 • lähetystä, tuotteiden vastaanottoa ja muuta logistiikkaan liittyvää tietoa.

 • Maketrade käyttää Mangopay-palvelua Maketrade palvelussa suoritettavia maksuja varten. Mangopay-palvelulle välittyy palvelusta käyttäjän henkilökohtaisia tietoja jotka katsotaan tarpeelliseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Lue lisää Mangopayn tietojenkäsittelystä osoitteesta: https://mangopay.com/privacy-statement


  Käytämme palveluun liittyvään sähköpostien lähettämiseen Mailchimp-sähköposti alustaa. Lue lisää Mailchimpin tietojenkäsittelystä osoitteesta: https://mailchimp.com/gdpr/

  Tietojen säilytysaika


  Kaikki käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen kannalta ja voimassa olevan lain mukaisesti. Henkilötiedot voidaan poistaa, kun henkilötietojen säilyttämisen tarve on päättynyt. Jos henkilötietojen kerääminen ja tallentaminen on perustunut vain käyttäjän suostumukseen, henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä.

  Tietojen lähteet


  Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään verkkosivuston tai sovelluksen kautta, kun käyttäjä käyttää muuten rekisterinpitäjän palveluja tai muulla tavoin suoraan käyttäjältä, rekisterinpitäjän verkkosivustolla olevista yhteydenottolomakkeista, kolmansilta osapuolilta ostetuista tietolähteistä ja rekisterinpitäjän asiakastyytyväisyyskyselyistä ja kilpailuista.

  Henkilötietojen luovutukset


  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja siltä osin kuin se on sallittua ja sitovaa soveltuvan lain nojalla sekä sopimuksen täytäntöönpanoa varten.


  Lain sallimissa rajoissa tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu erilaisten pilvipalveluiden käytön yhteydessä.


  Tietoja luovutetaan viranomaisille vain laissa määrätyissä tapauksissa. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille käyttäjän nimenomaisen kirjallisen suostumuksen perusteella tai jos se on tarpeen yksittäisen palvelutapahtuman toteuttamiseksi.


  Rekisterinpitäjän tietojenhallinnan ulkoistuksen yhteydessä henkilötietojen käsittely voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta silloin ainoastaan rekisterinpitäjän puolesta.

  Rekisterin suojaaminen


  Vain rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, jotka ovat tarpeen heidän työtehtäviensä suorittamiseen. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.


  Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Käyttäjän tiedot säilytetään sähköisesti.


  Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän puolesta sen alihankkijan toimesta, rekisterinpitäjän ja alihankkijan väliset sopimukset varmistavat asianmukaisten suojakeinojen käytön ja että henkilötietojen käsittely noudattaa tietosuojalakia.

  Käyttäjän oikeudet


  Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Käyttäjärekisteriin. Käyttäjän tulee lähettää tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti henkilökohtaisesti allekirjoitetulla tai muulla vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai sähköpostitse.


  Rekisterinpitäjä toimittaa yllä mainitut tiedot käyttäjälle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.


  Käyttäjällä on oikeus saada itseään koskevat asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti välitettyjen tietojen säilytysoikeuden.


  Käyttäjällä on oikeus oikaista rekisteriin tallennetut tietonsa, mikäli ne ovat virheellisiä.


  Jos rekisterin tiedot perustuvat käyttäjän antamaan suostumukseen, suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnöstä kaikki tiedot, jotka eivät ole tai eivät voi olla säilyttämisen perusteena voimassa olevan lain tai tässä tietosuojaselosteessa mainittujen muiden perusteiden mukaisia, poistetaan.


  Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun kirjallisesti tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla. Käyttäjällä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle, jos tietojen rekisterinpitäjä ei noudat tietojen korjauspyyntöä tai muuta.

  Evästeet


  Käytämme evästeitä verkkosivustoillamme. Käyttämällä verkkosivustojamme hyväksyt evästeiden käytön. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto, puhelin tai tabletti tallentaa verkkosivuston käyttäjän laitteelle. Evästeiden käytön hyväksyminen edellyttää, että käyttäjä on hyväksynyt evästeiden käytön käyttämällä verkkosivustomme verkkopalvelua. Evästeiden käyttö on yleinen käytäntö useimmilla verkkosivustoilla.


  Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:


 • verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantaminen,
 • henkilökohtaisten asetustesi muistaminen,
 • sopivan sisällön ja tiedon tarjoaminen,
 • sivustojen turvallisuuden varmistaminen ja
 • verkkosivustomme käytön tilastointi ja mainonnan tehokkuuden mittaaminen.
 • Voit tyhjentää evästeet käyttämäsi laitteen selaimen asetuksista. Tällöin tietoja sinusta keräävän tunnisteen käyttö muuttuu. Voit myös estää evästeiden käytön kokonaan muuttamalla käyttämäsi laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa palvelujemme toimivuuteen. Jos valitset estää evästeet, et ehkä voi hyödyntää täysin tarjoamiamme verkkopalveluita.

 • Käyttäjän seuranta


  Verkkosivustomme ja sovelluksemme voivat käyttää seurantaohjelmia, jotka tarjoavat meille tietoa vierailustasi sivustollamme tai sovelluksessa. Tässä tapauksessa seurantaohjelma käyttää evästeitä, jolloin evästeillä luotu tieto verkkosivuston käytöstä siirretään ja tallennetaan esimerkiksi Googlen tai vastaavan palveluntarjoajan toimesta. Käytämme IP-osoitteen salausta kaikissa seurantaohjelmissa. Lisätietoja mahdollisista seurantaohjelmista tai niiden käytöstä ja käyttöehdoista saat rekisterinpitäjältä.

  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen


  Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja saattaa tarvita muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta tarpeen mukaan. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muutoksiin. Jos muutokset koskevat uusia henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia tai muuten muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumusta.


  Tämä sivusto käyttää evästeitä palveluiden toimittamisessa, käyttäjäkokemuksen parantamisessa ja liikenteen analysoinnissa